Maurice Gesthuizen

Faculty of Social Sciences

Maurice Gesthuizen houdt zich hoofdzakelijk bezig met oorzaken en gevolgen van armoede, en in het bijzonder de kwetsbare positie die laagopgeleiden hebben in de samenleving. In hoeverre zijn zij steeds verder gemarginaliseerd en waarom? Dit kan gaan over hun arbeidsmarktpositie, deelname aan het sociale en culturele leven, politieke participatie en gezondheid. For more information, visit: https://www.ru.nl/personen/gesthuizen-m/

1/1